Ullerslev Skakklub
REGLER
Hvilke brikker må hvad?

Socialt samvær & hjerne-fitness

- på ét og samme bræt…

 

Spil med på Søndre Skole,
Svendborgvej 39 - mandage fra kl. 19

Klublokale
Se kort i nyt vindue.
Skakbrikkernes indbyrdes værdi :
Dronning = 9
Tårn = 5
Løber = 3
Springer = 3
Bønder = 1

Brættet, brikker og forvandling.
Et skakbræt består af 64 felter som er skiftevis sorte og hvide. På tværs kaldes det rækker, og mod modstanderen kaldes det linjer. Rækkerne benævnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og linjerne a, b, c, d, e, f, g, h.
Springere er de eneste, der må hoppe over andre brikker. Bønder må ikke gå baglæns, men alle andre brikker må gerne. En spiller kan have 9 dronninger, da alle bønder teoretisk kan forvandles til dronninger. Dronning, tårn og løber må flyttes et eller flere felter.
Det er altid hvid der udfører første træk.

Slag:
Når man slår en brik fjernes den fra brættet, og den brik der slår indtager pladsen.

Officerer:
Konge, dronning og tårn kaldes tunge officerer. Springer og løber kaldes lette officerer. Hvis man får et tårn for en springer eller en løber, har man vundet en kvalitet.

Rokade:
Udføres med kongen og et tårn. Man flytter kongen 2 felter til siden og tager derefter tårnet om på modsatte side af kongen. Det kaldes kort rokade hvis kongen flyttes til g linjen, og lang rokade hvis kongen flyttes til c linjen. De 2 brikker man rokerer med må ikke have været flyttet tidligere i partiet. Man må ikke rokere hvis kongen står i skak, og heller ikke hvis kongen passerer et truet felt under rokaden. (et felt hvor en af modstanderens brikker kan slå).

Skakmat:
afslutter partiet, og en konge er skakmat når en skak ikke kan afbrydes, enten ved at man slår den angribende brik, sætter en brik imellem kongen og den der giver skak, eller trækker kongen ud af skakken.

Pat:
er en stilling hvor kongen ikke står i skak, men ikke kan flyttes uden at stille sig på et truet felt, og ingen andre brikker kan flyttes. Man kan simpelthen ikke udføre et lovligt træk, og partiet er blevet remis.

Remis:
(Uafgjort) Spillerne kan tilbyde hinanden remis, og det må man når et træk er udført og lige inden man trykker på uret. Man kan forlange remis i tre tilfælde. Hvis samme stilling opstår 3 gange i partiet. Hvis der er trukket 50 træk af samme spiller uden slag af brik eller der er flyttet en bonde. Hvis modstanderen ikke har matsættende materiale og han/hun ikke kan fremtvinge mat. (Konge, løber og springer er det mindste materiale man skal have for at kunne tvinge modstanderens konge i skakmat såfremt han/hun kun har kongen tilbage). Det lød kringlet, men hvis sort har kongen plus andre brikker kan der være mulighed for at sort konge kan være spærret inde af sorte brikker, så hvid kan sætte skakmat med en enkelt springer plus konge.

Notation:
I mange turneringer skal man skrive sit parti ned.  Når man flytter en officer skriver man dens forbogstav. K = Konge, D = Dronning, T = Tårn, L = Løber, S = Springer plus feltets ”navn” som officeren flyttes til. F.eks Lb5. Hvis løberen slår en brik på b5 skrives Lxb5. Hvis 2 springere eller tårne kan gå til samme felt skrives hvilken der flyttes. F.eks. Ta1-c1. Bondetræk skrives uden b. En bonde der går fra e4 til e5 skrives e5. Når en bonde skifter linje skrives bogstavet for linjen den kommer fra plus feltets ”navn” den går til. En bonde der står på c4 og slår en brik på d5 skrives cxd5.
00 = kort rokade. 000 = lang rokade. = betyder remistilbud. + betyder skak. (kongen står i slag) ++ betyder skakmat. Når en bonde går ind på sit forvandlingsfelt skrives hvad feltet hedder plus forbogstav for den valgte brik. Hvis man vælger en dronning på felt f8 skrives f8D.


TIL TOP

En binding:
Betyder at en brik af større værdi er placeret i samme linie bag den bundne/truede brik.

Klik og se en binding her:
Binding
En fribonde:
Er en bonde der ikke kan stoppes af modstanderens bønder.
Fribonde

TIL TOP